dimanche 12 mai 2013

Natsu basho 2013 : shindeshi kensa - résultats


Natsu basho 2013 : shindeshi kensa résultats (12/05/2013)

Shikona

NSK*
1


HORIKIRI Kôsuke
堀切 洸助 Shikoroyama
1,85/117
04/05/1994 (18)
Saitama
3485
2

YAMADA Hiroyoshi
山田 浩義 Tokitsukaze
1,75/67
23/04/1997 (16)
Hokkaidô 3486
3

YATOH Shingo
ヤトウ・シンゴ
Michinoku
1,70/76
24/07/1995 (17)
Kagoshima
3487
4

NISHIUMA Kairi 西馬 海理 Tomozuna 1,80/104 21/04/1996 (17) Niigata 3488
5

Fiamalu M. PENITANI
フィアマル・ペニタニ Musashigawa
1,87/130
17/12/1994 (18) États-Unis
3489
6


ARAI Ryûki
荒井 竜希
Musashigawa 1,72/122
21/10/1994 (18)
Ôsaka
3490
* Pour accéder à la fiche en japonais, supprimer /eng de l'adresse